Velkommen til Stressklinikken

Behandling af stress, angst og depression


Velkommen

Stressklinikken tilbyder behandling af stress-, angst- og depressionstilstande relateret til:

oplevelse af voldsomme livsbegivenheder som ulykker, vold, overfald, indbrud,

alvorlig psykisk eller kropslig sygdom eller dødsfald hos nærtstående personer,

alvorlig kropslig sygdom hos vedkommende selv,

overbelastning på eller fyring fra arbejdet, overbelastning i forbindelse med studiearbejde,

overbelastning i relation til sociale situationer, mobning, chikane, isolation, ensomhed, skilsmisse

angst relateret til præstationer, særlige sociale situationer, sygdom, PTSD,

tvangshandlinger og tvangstanker/ OCD,

samt depressive tilstande, udbrændthed med videre. 

Behandlingsmetode.

Fokus i behandlingsarbejdet er at hjælpe vedkommende med bedre at kunne håndterer de belastninger, som vedkommende er i/har oplevet  og de psykiske og kropslige belastningsreaktioner, som vedkommende generes af.  

Der arbejdes med samtaler, øvelser, hjemmeopgaver, mindfullness og hypnose.

Den teoretiske baggrund er kognitiv-adfærdstereapi, eksistentiel psykoterapi og hypnoterapi.  

Tilknyttet den offentlige sygesikring med henvisning fra læger.    

Klinikken har fokus på at efterleve GDPR reglerne. 

Klinikken er akkreditteret af IKAS, Institut for  Kvalitet og Akkredittering af  Sundhedsvæsnet.                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                             

      

                                                                                                                         Lars Dalsjö

                                                                                                                         direktør, psykolog  cand. psych.aut.