Kurser


Der afholdes løbende kurser i angst-, stress- og depressionshåndtering.

 

Kursus i Angsthåndtering og -reduktion for unge 18 - 21 år

Planlagt gruppeterapi i efteråret 2019

Formål: Formålet er at give deltagerne metoder til at arbejde med, håndtere og reducere angstsymptomer gennem kognitiv adfærdsterapi og mindfulness.

Indhold: Korte oplæg om angst, kognitiv adfærdsterapi i gruppe, mindfulness, praktiske øvelser og hjemmearbejde. 

Deltagerantal: (max) 8 personer

Forløb: 8 gange af 2 timer

Sted: Stressklinikken: Søndergade 8.1. tv. 8000 Århus C

Pris: Gratis (ved henvisning fra egen læge)

Tilmelding på mail: larsdalsjoe@gmail.com   

 

Med venlig hilsen

Kursusleder og behandler: Lars Dalsjö, cand.psych.aut.