Kurser


Der afholdes løbende kurser i stress- angst, og stresshåndtering.

 

Planlagt behandlingskursus i foråret:

Introduktion til Angsthåndtering og -reduktion gennem kognitiv adfærdsterapi og mindfullness.  

Formål: Formålet med forløbet er at give deltagerne metoder til at arbejde med, håndtere og reducere angstsymptomer gennem introduktion  til kognitiv adfærdsterapi og mindfullness.

Indhold: Indholdet i forløbet består af korte oplæg om angst, kognitiv adfærdsterapi, mindfullness og praktiske øvelser og hjemmearbejde.

Deltagerantal maksimalt: 9 personer

Forløb: 5 gange af 2 timer:.

Sted: Stressklinikken: Søndergade 8.1. 8000 Århus C

Pris:

Tilmelding på mail: larsdalsjoe@gmail.com med angivelse af navn, adresse, tlf nr. - samt indbetaling af afgiften for forløbet på Danske Bank reg. nr.: 9568   konto nr: 0004699963   

Tilmeldingsfrist:   

Ved overtegning af behandlingskurset gælder  "Først til mølle" princippet.

Ved afmelding senere end  fortabes afgiften.

 

Med venlig hilsen

Kursusleder og behandler: Lars Dalsjö, cand.psych.aut.