Priser og ventetid


Priser og ventetid

 

Med Sygesikringshenvisning: 

1. samtale: kr. 462,42

2. og efterfølgende samtaler:  kr. 385,59

 

Unge mellem 18 og 24 år med angst- eller depressionshenvisning: gratis

 

Konsultations varighed:

1. samtale varighed: 60 min.

efterfølgende samtaler: 45-50 min.

 

Medlemmer med aktivt medlemsskab af "sygesikringen danmark" kan få tilskud pr. gang kr. 200.

For unge mellem 18 og 25 år er tilskudet fra "sygesikringen danmark": kr. 300.

Takster for gruppeforløb kan ses på www.dp.dk  under " praksishonorarer".

 

Behandling uden henvisning: kr. 1250

 

Aktuel ventetid for behandling:

Unge mellem 18 og 24 år med angst- eller depressions henvisning: 30 uger.

Klienter med henvisninger relateret til vold, ulykker, røveri, overfald, overgreb, invaliderende sygdom, selvmordsforsøg, familierelateret alvorlig sygdom eller dødsfald:  2-3 uger.

Klienter med angst- og depressionshenvisning: 2-3  uger

Afbudsregler: 

Seneste rettidige afbud er dagen før aftalen inden kl 12.00 med besked på tlf/SMS. 

Ved senere eller manglende afbud afregnes 1. gang  1 x egenbetaling.  

Ved senere eller manglende afbud efterfølgende gange afregnes 2 x egenbetaling.