Priser og ventetid


Priser og ventetid

 

Med Sygesikringshenvisning: 

 

Unge: 18 - 24 år med angst- eller depressionshenvisning: gratis

Øvrige henvisninger: 

1. samtale: kr. 427,56

2. og efterfølgende samtaler:  kr. 356,52

 

Varighed:

1. samtale varighed: 60 min.

efterfølgende samtaler: 45-50 min.

 

Medlemmer af "sygesikringen danmark" kan få tilskud pr. gang kr. 200 - 300

Takster for gruppeforløb kan ses på www.dp.dk  under " praksishonorarer".

 

Behandling uden henvisning: kr. 980

 

Aktuel ventetid for behandling:

Unge mellem 18 og 24 år med angst- og depressionshenvisning: 16 uger

Klienter med henvisninger relateret til vold, ulykker, røveri, overfald, overgreb, invaliderende sygdom, selvmordsforsøg, familierelateret alvorlig sygdom eller dødsfald: 3 uger.

Klienter med angst- og depressionshenvisning:3 uger.

 

Afbudsregler: 

Seneste rettidige afbud er dagen før aftalen inden kl 16 med besked på tlf/SMS. 

Ved senere eller manglende afbud afregnes 1. gang  1 x egenbetaling.  

Ved senere eller manglende afbud efterfølgende gange afregnes 2 x egenbetaling.